Vinayaka Chathurthi celebrations at SVGI, KGF

Vinayaka Chathurthi celebrations at SVGI, KGF

Vinayaka Chathurthi celebrations at SVGI, KGF